vvnh doelstelling

VVNH haalt doelstelling

in 2020 komt 93,7% hout en plaat uit duurzaam beheerd bos

Uit de jaarlijkse Probos-rapportage onder VVNH-leden blijkt dat het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) in 2020 is gestegen naar 93,7%. Dat is een stijging van 1,8% ten opzichte van 2019. Met dit mooie resultaat is de VVNH-doelstelling 2016-2020 om te komen tot een 90% aandeel duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal ruimschoots behaald.
De VVNH-leden importeren in 2020 ruim twee miljoen m³ aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. Bij naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel duurzaam geproduceerd over 2020 respectievelijk 98,8% (-0,4%) en 98,2% (+2,3%). Van het hardhout komt 67,2% (+4,8%) in 2020 uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos met CoC-certificaat.

Paul van den Heuvel, directeur VVNH en Centrum Hout: “Het is mooi dat ondanks alle lastige omstandigheden in coronajaar 2020 de stijging zich na een stabilisatie in 2019 toch heeft doorgezet. Cruciaal hierbij is en blijft de consequente en massale vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Dank gaat uit naar alle partners binnen het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en in het bijzonder naar de Nederlandse Branchevereniging van de Timmerindustrie, waarvan de leden massaal duurzaam geproduceerd hout hebben ingekocht en toegepast”. De analyse die Probos van de cijfers maakt, staat op de VVNH-site.