billinga nederweert

Kiezen voor hout in de GWW

Hout is een belangrijke, zo niet de belangrijkste grondstof om te komen tot een duurzame, biobased en circulaire economie. Daarom werkt Boogaerdt Hout met Centrum Hout en 10 projectpartners samen om alle voordelen van hout in de GWW voor het voetlicht te brengen. Door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-, weg- en waterbouw willen we bijdragen aan een duurzame economie en maatschappelijk ondernemen bevorderen.

In toenemende mate wordt door de wetenschap aangetoond dat hout een uiterst milieuvriendelijke grondstof is, die onder andere door koolstofvastlegging ook nog eens bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar hoe breng je dit soort aspecten voor het voetlicht? Deze vraag stond centraal in het Houtcafé van Centrum Hout. Zo’n tachtig mensen kwamen naar de bijeenkomst om te leren hoe ze termen als duurzaamheid, circulair en biobased als goede verkoopargumenten voor hout kunnen gebruiken. Onder andere de nieuwe LCA’s waarmee de milieuscore van hout inzichtelijk gemaakt wordt, kwamen aan de orde. Mooie voorbeeldprojecten illustreren de voordelen van hout in diverse toepassingen.

Tekst en foto’s: Hout in de gww