Azobé: Milieucertificering

Azobe is beschikbaar met een certificaat. Zo wordt bij aantoonbaar duurzaam bosbeheer het hout geleverd met een FSC®certificaat. Andere optie is levering met een OLB verklaring. De FSC® gecertificeerde leveringen vallen onder het FSC® certificaat 865505.

Waarom certificering?

De bossen zijn onder andere onze grondstoffenbron voor nu en toekomstige generaties. Duurzaam bosbeheer moet waarborgen dat alle functies van het bos, omgeving en mensheid in stand blijft. Het certificeren van houtstromen heeft tot doel inzicht te verschaffen in de houtstroom van de bron in het land van herkomst tot en met het eindproduct. Wereldwijd zijn er diverse certificeringssystemen om dit te waarborgen. Voor Azobe is dat FSC®.

FSC® (Forest Stewardship Council)

FSC® is een wereldwijde organisatie, die opereert zonder winstoogmerk. FSC® werd in 1993 opgericht door natuur- en milieuorganisaties, boseigenaren, mensenrechtenorganisaties, vertegenwoordigers van lokale bevolkingsgroepen en houthandelaren. FSC® heeft een grote naamsbekendheid. Zij stelt zich ten doel de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting. De FSC® principes en criteria voor verantwoord bosbeheer geven de verwerkers en consumenten zekerheid dat het hout uit verantwoord beheerde bossen komt.

Legaliteit statements

Naast een FSC® certificering is er tevens Azobe hout met legaliteit statements door onafhankelijke certificeerders verkrijgbaar. OLB – Origine en Légalité du Bois – legaliteitsverificatie van bureau Veritas met certificaten voor bosconcessies in West Afrika.

Wilt u meer weten over certificering? Klik dan op de knop hieronder.