Montage advies hardhouten vlonderplanken

Zoals bij alle bouwwerken bepalen de constructie, bijbehorende detaillering en het onderhoud voor een zeer belangrijk deel de levensduur. Basis hiervoor bij vlonderdelen is het voorkomen of verminderen van een te hoge vochtbelasting, inwateren, condensvorming, kops hout, capillaire naden of vlakken, vochtopsluiting en grondcontact. Feitelijk betekent dit dat er moet worden voorzien in een goede afwatering en ventilatie. Advies is tussen dek en onderconstructie voldoende ruimte aan te houden: dit zorgt voor voldoende ventilatie en leidt tot een snellere droging van het hout.
Een waterdichte laag tussen de houtverbindingen voorkomt eveneens dit soort problemen. Hout-op-hout-, hout-op-staal- en hout-op-betonverbindingen zijn minder gewenst vanwege capillaire vochtopzuiging, opgesloten vocht en vuilophoping. Remedie voor een luchtige detaillering zijn o.a. B-fix clips, stalen of kunststof afstand houders. Ook kan men de verbindingen minimaliseren door de draagbalken aan de bovenkant te versmallen, wat het contactvlak met de vlonderplanken verkleint.
Ander advies is het beperken van kops hout (vooral horizontaal). De randen van de vlonderdelen zijn afgerond om vocht beter te kunnen kwijtraken en beschadiging van het hout tegen te gaan. De delen moeten verder onderling, afhankelijk van hun breedte, minimaal 5-10 mm van elkaar liggen, eveneens voor een goede vocht- en vuilafvoer. Bij de kop wordt een kopse afstand van minimaal 2 mm geadviseerd om mogelijke krimp en zwelling op te vangen. Voor een perfect terras is vooral de stabiliteit van de onderconstructie belangrijk.

Bekijk het gehele advies in het bijgevoegde pdf document inclusief bevestigingen en adviestabel.

Montage tips

Optimale constructie

De optimale constructie van uw terras bereikt u wanneer u het vanaf grondniveau als volgt opbouwt:

  1. Ondergrond
  2. Anti-worteldoek
  3. Grind/ Schelpenbed
  4. Palen
  5. Onderconstructie
  6. Terrasplank

Ondergrond

Allereerst dienen de oneffenheden te worden geëgaliseerd om te zorgen voor een vlakke ondergrond. Vervolgens moet er anti-worteldoek (2) worden aangebracht. Dit zorgt voor een vocht afvoer naar de grond maar het onkruid en dergelijke komt daar niet doorheen. Vervolgens is het aan te raden om een grind of schelpenbed aan te brengen (3) om het worteldoek te beschermen tegen invloeden van bovenaf. 

De houten onderconstructie

Onderstaand is de beschrijving van de onderconstructie voor particulier gebruik, (zwaardere) openbare toepassingen dienen te worden geconstrueerd. Als u twijfelt aan de stabiliteit kunt u een balken- of paalfundering (4) toe passen. De palen moeten op een afstand van gemiddeld ca. 40 cm van elkaar in de grond worden geslagen. De palen dienen ongeveer 100 cm diep de grond in te worden geslagen afhankelijk van de soort ondergrond. Afstand en diepte is afhankelijk van de stabiliteit en het type ondergrond. Naast een goede onderconstructie en de juiste h.o.h. afstand van de onderliggers is een afschot, van minimaal 2 %, in de lengterichting van de planken te adviseren.