Technische informatie en regelgeving

Onderstaand vindt u informatie over eigenschappen en regelgeving met betrekking tot het toepassen van Azobé. Er wordt verwezen naar diverse officiële documenten. Vanwege licentierechten kunnen we u kopieën van deze normen niet via de website ter beschikking stellen. Heeft u specifieke vragen neem dan direct contact met ons op.

Eigenschappen

Naam: Azobé
Groeigebied: Tropisch West-Afrika
Botanische naam: Lophira alata Banks ex Gaertn.f. (= L. procera A. Chev.).
Duurzaamheidsklasse kernhout: 1
Gebruiksklasse: 5
Sterkteklasse: D60 (NEN 5480:1983. kwaliteitsklasse A/B)

Kunstmatig gedroogd: nvt
Volumieke massa: 
(940-)1060 (-1100) kg/m3 bij 12% vochtgehalte,
vers 1100-1300 kg/m3
Geschikt voor: constructiehout in de waterbouw voor sluisdeuren, remmingwerken, stuwen, steigers, bruggen, brugdekken, damwanden, gordingen, palen en wrijfbalken.
Te bewerken: Ondanks de hardheid kan azobé toch vrij gemakkelijk machinaal worden bewerkt

Azobe sluisdeur Amsterdam

Duurzaamheidscertificering

Azobe is zeer duurzaam (klasse I) in (zoet)water. Het overgangshout tussen het kernhout en spint is duurzaamheidsklasse II. Dit op basis van onderzoeken gedaan door SHR Houtresearch. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Europese testmethodes vastgelegd in ENV 807, methode 2. Azobe is goed bestand tegen aantasting door paalworm in brak en zout water, maar ook tegen zuren en andere chemicaliën. Het wordt dan ook vaak toegepast in de woningbouw, Grond-, Weg- en Waterbouw ten behoeve van steunconstructies voor installaties in de chemische industrie.

Damwand (azobe)

Sterkte klasse Azobe

In Nederland worden de Europese sterkteklassen volgens NEN-EN 338 gebruikt. Een sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C voor naaldhout en D voor loofhout, gevolgd door een getal. Dat getal komt overeen met de representatieve waarde voor de buigsterkte evenwijdig aan de vezel (materiaaleigenschap). Deze waarden vormen het vertrekpunt van de constructeur om de rekenwaarde van het materiaal te bepalen. Voor klasse A/B is Azobe ingedeeld in klasse D70. Daarmee behoort het tot de houtsoorten met de hoogste rekenwaarden voor de buig-, trek- en druksterkte, de elasticiteitsmodulus, enzovoort.

Bekijk hier onze prestatieverklaring

Kwaliteit

Azobe wordt onderscheiden in drie kwaliteitsklassen, namelijk A, B en C (NEN 5480). Klasse A stelt de hoogste eisen aan sterkte en/of uiterlijk zoals draadverloop, kwasten, scheuren en vervormingen.

In de Nederlandse Norm NEN 5493 (voorheen NPR 5493), Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen, zijn 8 toepassingscategorieën vastgelegd:

– Loopdekken
– Brugdekken en planken voor aanlegsteigers;
– Constructiehout
– Damwanden en beschoeiingen
– Horizontale leuningen
– Beslagen palen
– Gezaagde palen
– Ronde palen

Voor elke categorie is vastgelegd welke onvolkomenheden mogen voorkomen en in welke mate. Onvolkomenheden zoals hart, kwasten, mechanische beschadigingen, scheuren, spint en vervorming gemeten over de gehele lengte. Ook zijn normen vastgelegd voor het vochtgehalte en het uitvoeren van partijkeuringen.

Brand

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en snelle ontwikkeling van brand te beperken aangezien mensen voldoende vluchttijd moeten krijgen. Er gelden verschillende brandeisen voor producten met of zonder CE-markering. Producten met CE moeten voldoen aan een Eurobrandklasse volgens NEN-EN 13501-1. Producten zonder CE moeten óf voldoen aan een Nederlandse brandklasse volgens NEN 1775 óf aan een Eurobrandklasse.

Zowel voor vloeroppervlakken als niet-vloeroppervlakken bestaan zeven Eurobrandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Bij vloeren staat er achter iedere klasse een subscript fl (=floor). A1 is de hoogste klasse; de producten die hieronder vallen, leveren geen enkele bijdrage aan een brand. Wanneer een product niet is getest of niet voldoet aan klasse E, wordt het ingedeeld in F. Naast de klassering voor ontstaan en uitbreiding van brand moet ook informatie over de klassering voor rookontwikkeling bekend zijn. 

Azobe vloeren, trappen, vluchtwegen én brand

Basiseis voor beloopbare oppervlakten is ten minste Eurobrandklasse Dfl. Voor het bruikbaar blijven van vluchtwegen mag zich daar niet snel brand ontwikkelen. De materialen moeten daarom voldoen aan de strengere voorwaarden inzake de bijdrage tot brandvoortplanting (norm Eurobrandklasse Cfl).

De brandklasse van een houtenvloeroppervlakte is afhankelijk van diverse aspecten zoals volumieke massa, dikte en eventuele afwerking. Voor houtsoorten met een soortelijk gewicht boven de 790 kg/m³, waar Azobe ook invalt, is het zeer aannemelijk dat zij voldoen aan NL-brandklasse Cfl. Onderzoek heeft aangetoond dat met een dikte van 45 mm Azobe kan voldoen aan brandklasse B-s1

  • Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.