Duurzaam

Duurzaamheid is eigenlijk al synoniem voor de Boogaerdt Hout. Als geen ander realiseren wij ons dat indien we de komende tientallen jaren nog in hout willen blijven handelen, om minimaal het 300 jarig bestaan vol te kunnen maken, duurzaamheid in de bosbouw en het duurzaam oogsten van hout een logische stap is om continuïteit te waarborgen.
De logica van duurzame houthandel ligt eigenlijk voor de serieuze bedrijven in onze bedrijfstak voor de hand. Zonder duurzaam bos is de bedrijfstak eindig. En wie, met een dergelijk lange historie in de bedrijfstak zou daar naar streven?

Koninklijke VVNH

De bestuurders van de onderneming hebben ook aan de wieg gestaan van het beleid van de Koninklijke VVNH. Dit om te komen tot een beleidsplan tot de import in Nederland van zo veel mogelijk duurzaam gecertificeerd hout. Boogaerdt Hout scoort daarin met een percentage van 86% boven het gemiddelde in de bedrijfstak.

 Bereken in 2 stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten!

CO2 Footprint

Hout heeft een CO footprint die lager is dan beton, staal en kunststof. Elke m³ hout legt bijna een ton CO (900 kg/m³) vast en als je de CO-uitstoot van materialen die je uitspaart daarbij optelt is de totale klimaatwinst zelfs twee ton CO!

Boogaerdt Hout wil in staat blijven om in de branche als specialist te blijven opereren en de keuze voor de diverse houtsoorten voor de afnemers zo breed mogelijk te houden.  Door het nieuwe accent van duurzaamheid heeft hout in bouw weer een grote toekomst.

Duurzaamheid, betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en toegevoegde waarde zijn in combinatie met de bovengenoemde continuïteit de kernwoorden binnen onze organisatie.

Certificaten Boogaerdt Hout

Waarom certificering?

De bossen zijn onder andere onze grondstoffenbron voor nu en toekomstige generaties. Duurzaam bosbeheer moet waarborgen dat alle functies van het bos, omgeving en mensheid in stand blijven. Het certificeren van houtstromen heeft tot doel inzicht te verschaffen in de houtstroom van de bron in het land van herkomst tot en met het eindproduct. Wereldwijd zijn er diverse certificeringssystemen om dit te waarborgen. Voor Eiken is dat voornamelijk FSC®.

FSC®

FSC® is een wereldwijde organisatie, die opereert zonder winstoogmerk. FSC® werd in 1993 opgericht door natuur- en milieuorganisaties, boseigenaren, mensenrechtenorganisaties, vertegenwoordigers van lokale bevolkingsgroepen en houthandelaren. FSC® heeft een grote naamsbekendheid. Zij stellen zich ten doel de bossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting. De FSC® principes en criteria voor verantwoord bosbeheer geven de verwerkers en consumenten zekerheid dat het uit verantwoord beheerde bossen komt.

PEFC

PEFC is een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificering systeem. Het garandeert eindgebruikers de herkomst van houtproducten uit verantwoord beheerde bossen. Vooral bossen in Europa en Noord Amerika zijn PEFC gecertificeerd.

Milieubeleid

De directie van Natuurlijk Hout, waaronder de werkmaatschappijen Boogaerdt Hout en Van Ierssel Houtimport vallen, is bezorgd over de consequenties die de toenemende druk op bossen met zich meebrengt.

Bekijk het milieubeleid van Boogaerdt Hout

  • Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.